Bemærk: der kan i øjeblikket være længere leveringstid end normalt - forvent 3-6 hverdage

KURV 0
LUK

Indkøbskurven er tom

Bayvantic VetBayvantic

Fuld tilfredshedsgaranti på Bayvantic

Med Bayvantic får du fuld tilfredshedsgaranti når du behandler din hund med Bayvantic. Er du ikke tilfreds med produktet eller har det ikke levet op til dine forventninger, uanset hvad det måtte være, kan du få dine penge tilbage! Læs mere om, hvordan du gør lige her: fuld tilfredshedsgaranti.

Sådan beskytter du din hund med Bayvantic

Du kan beskytte din hund mod flåtbid ved at dryppe den hver 4. uge med spot-on-midlet Bayvantic, som er flåt-afvisende. Denne behandling danner et usynligt skjold på din hund, ved at fordele sig i hudens fedtlag og virker som glødende kul for flåter. Når flåten kravler på hunden, vil den blive lammet og dø, oftest INDEN den når at bide og suge blod. Det skyldes stoffet permethrin, som flåter reagerer på, mens det er ufarligt for hunde og mennesker.

Bayvantic

Beskytter hunde mod lopper, flåter, myg, sandfluer, stikfluer og pelslus.

Bayvantic

Afvisende mod flåter, myg og fluer og dræber allerede ved kontakt

Bayvantic

Reducerer risiko for flåtbårne sygdomme

Bayvantic

Virker også hvis hunden bliver våd - se fulde detaljer på produktetanmærkningen.


Bayvantic

Dosering

Hund
(kg legemsvægt)
Præparat Volumen
(ml)

Imidacloprid
mg/kg
legemsvægt

Permethrin
mg/kg
legemsvægt
≤ 4 kg Bayvantic Vet 
til hunde
under 4 kg
0,4 ml Minimum
10
Minimum
50

> 4 kg

≤ 10 kg

Bayvantic Vet 
til hunde på
4 - 10 kg
1,0 ml 10-25 50-125

> 10 kg

≤ 25 kg

Bayvantic Vet 
til hunde på
10 - 25 kg
 2,5 ml 10 - 20 50 - 125

> 25 kg

≤ 40 kg

Bayvantic Vet 
til hunde på
25 - 40 kg
4,0 ml 10-16 50 - 80

> 40 kg

≤ 60 kg

Bayvantic Vet
til hunde på
40 - 60 kg

 6,0 ml 10 - 15 50 - 75

Hvad er Bayvantic?

Bayvantic er et lægemiddel i håndkøb til forebyggelse og behandling af angreb fra flåter, lopper, myg, sandluer og stikfluer på hund. Behandler også mod pelslus på hund. Bayvantic er også velegnet i behandling mod loppeallergi. Produktet har en både afvisende (anti-blodsugende) og dræbende virkning på flåter, myg, sandluer og stikfluer. Herved hindres parasitterne i at suge blod, og risikoen for overførsel af sygdomme nedsættes (eks. Borreliose, Leishmaniose, TBE - flåtoverført hjernebetændelse).

Bayvantic er et spot-on produkt i pipetter og gives direkte på huden i nakken og på ryggen af hunden. Bayvantic fordeler sig hurtigt over hele hundens overflade uden at gå i blodet. Produktet virker så snart parasitterne kommer i kontakt med hundens pels eller hud.

Bayvantic virker fuldt ud allerede indenfor 24 timer efter behandling af hunden. Bayvantic Vet er en kombination af imidacloprid og permethrin til behandling mod lopper, flåter og myg. Flåter skræmmes væk, lopper og larver dræbes, og myg holdes på afstand. Bayvantic må ikke benyttes på katte.


Bayvantic® vet. spot-on, opløsning til hund

1 ml indeholder 100 mg imidacloprid og 500 mg permethrin.

Indikationer: Til behandling og forebyggelse af loppeangreb (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) på hunde. Lopper på hunde dør indenfor 1 døgn efter behandling. Én behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger. Præparatet kan anvendes som en del af behandlings-strategien ved loppebetinget allergisk dermatit. Til behandling af pelslus (Trichodectes canis). Præparatet har en vedvarende acaricid og repellerende (”anti-blodsugende”) virkning mod flåtangreb (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus i 4 uger og Dermacentor reticulatus i 3 uger). Reducerer sandsynligheden for ehrlichiosis ved at repellere og dræbe Rhipicephalus sanguineus fra dag 3 efter behandling og op til 4 uger. Flåter, som allerede er på hunden, dræbes ikke med sikkerhed inden for 2 dage efter behandling, men kan forblive på hunden. Det anbefales at fjerne disse flåter, inden behandling foretages, så de forhindres i at fæstne sig og suge blod. En behandling har repellerende virkning på sandfluer (Phlebotomus papatasi i 2 uger og Phlebotomus perniciosus i 3 uger), på myg (Aedes aegypti i 2 uger og Culex pipiens i 4 uger) og på almindelige stikfluer (Stomoxys calcitrans) i 4 uger. Reducerer risikoen for infektion med leishmania infantum fra sandfluer (Phlebotomus perniciosus) i op til 3 uger. Der kan forekomme fæstnelse af enkelte flåter eller stik fra enkelte sandfluer eller myg. Derfor kan overførsel af infektiøse sygdomme via disse parasitter ikke fuldstændig udelukkes, hvis forholdene er ugunstige.

Kontraindikationer: Må ikke anvendes til katte. Hvalpe under 7 uger og 1,5 kg bør ikke behandles. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et eller flere af hjælpestofferne.

Advarsler og forsigtighedsregler: Må ikke anvendes til katte, da det er særdeles giftigt for dem og kan være livsfarligt. For at forhindre at katte ved et uheld bliver udsat for præparatet, bør behandlede hunde holdes væk fra katte indtil påføringsstedet er tørt. Katte må ikke slikke på den behandlede hunds påføringssted. Søg straks dyrlæge hvis dette sker. Tillad ikke nyligt behandlede hunde at slikke på hinanden. Undgå at pipettens indhold kommer i kontakt med øjne eller mund på hunden. Hunde der behandles for at reducere risikoen for infektion med Leishmania infantum via sandfluer, bør holdes i et beskyttet miljø de første 24 timer efter første dosis er påført. Behandling af syge og svækkede hunde bør ske i samarbejde med dyrlægen. Behandlede dyr bør omgås med forsigtighed indtil påføringsstedet er tørt. Nyligt behandlede dyr bør ikke gives lov til at sove sammen med deres ejere/husets børn. Indtag ikke præparatet. Vask hænderne grundigt efter brug.

Andre forsigtighedsregler: Præparatet er skadeligt for organismer i vandet og behandlede dyr bør ikke komme i kontakt med overfladevand de første 48 timer. Opløsningsmidlet i Bayvantic kan forårsage pletter på visse materialer, såsom plast, læder, tekstiler og behandlede overflader. Lad derfor væsken tørre inden kontakt med disse materialer tillades.

Bivirkninger: Kløe og påvirkning af pels (f.eks. fedtet pels) på påføringsstedet samt opkastning er set i ikke almindelige tilfælde i kliniske studier. I sjældne tilfælde er reaktioner som rødmen, inflammation og hårtab på påføringsstedet samt diarre rapporteret. I meget sjældne tilfælde er reaktioner som forbigående hudreaktioner (f.eks kløe, kradsen og gniden) og sløvhed set. Disse reaktioner forsvinder normalt af sig selv. Hundene kan vise adfærdsændring (uro, rastløshed, piben eller de ruller sig), mave-tarm symptomer (øget savlen, eller nedsat appetit) og neurologiske reaktioner så som ustabile bevægelser og spjætten hvis hunden er følsom overfor permethrin. Symptomerne er normalt forbigående og kræver ingen behandling.

Drægtighed og diegivning: Kan anvendes under drægtighed og laktation.

Dosering: Kun til brug på huden. Hunde på
> 1,5 ≤ 4 kg: 1 pipette a 0,4 ml;
> 4 kg ≤ 10 kg: 1 pipette a 1,0 ml;
> 10 kg ≤ 25 kg: 1 pipette a 2,5 ml;
> 25 kg ≤ 40 kg: 1 pipette a 4,0 ml;
> 40 kg ≤ 60 kg: 1 pipette a 6,0 ml.
Til hunde > 60 kg bruges en passende kombination af pipetter.

Opløsningen fordeles på huden af ryggen fra skulderbladene til haleroden. Skal hunden vaskes med shampoo gøres dette før påføring af Bayvantic eller mindst 2 uger efter. Behandles mod pelslus bør behandlingen kontrolleres efter 30 dage, da en yderligere dosis kan være nødvendig. For beskyttelse i hele sæsonen for sandfluer bør behandlingen omhyggeligt fortsættes i hele perioden.

Overdosering: Forgiftning som følge af utilsigtet oral indtagelse hos hunde er næppe sandsynligt, men kan i sjældne tilfælde ske. I så fald kan neurologiske tegn såsom tremor og sløvhed forekomme. Behandlingen bør være symptomatisk. Intet specifikt antidot kendes. Ingen kliniske bivirkninger blev observeret på raske hvalpe eller voksne hunde efter brug af 5 gange overdosering og heller ikke hos hvalpe hvis mødre var behandlet med 3 gange overdosering af præparatet.

Pakninger: pakninger med 4 pipetter á:
0,4 ml (hunde op til 4 kg) –
1,0 ml (hunde på 4-10 kg) –
2,5 ml (hunde på 10-25 kg) –
4,0 ml (hunde på 25-40 kg) –
6,0 ml (hunde på 40-60 kg).
Udleveringsgruppe:
HV.

Indehaver af markedsføringstilladelse: Bayer Animal Health GmbH, Leverkusen, Tyskland.

TEKSTEN ER OMSKREVET OG/ELLER FORKORTET I FORHOLD TIL DE AF LÆGEMIDDELSTYRELSEN GODKENDTE PRODUKTRESUMÈER DATERET 22-02-2021. PRODUKTRESUMEERNE KAN VEDERLAGSFRIT REKVIRERES FRA ELANCO.

Senest ændret 27-05-2021
Forhandles af:
Elanco Denmark ApS, Lautrupvang 12, 2750 Ballerup. Telefon 4526 6060 DKmiI0221

Må ikke bruges til kat